SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR APSAUGOS PRIEMONĖS

Patvirtindamas savanorio registraciją įsipareigojate susipažinti ir laikytis žemiau nurodytų taisyklių

 1. Savanoriška veikla gali būti vykdoma, jei Savanoris yra geros sveikatos būklės. Savanoris savo sveikatos būklę įvertina pats, kiekvieną dieną prieš pradėdamas Savanorišką veiklą.
 2. Jei Savanoris karščiuoja, kosti, sloguoja arba patiria kitus COVID – 19 būdingus simptomus, jis nedelsiant apie tai privalo informuoti Veiklos organizatorių ir nutraukti Savanorišką veiklą. Dėl medicininės pagalbos ir tolimesnio gydymo, kreiptis į asmens sveikatos priežiūros institucijas ir vykdyti tolimesnius jų nurodymus.
 3. Savanoriškos veiklos vykdymo metu, Savanori privalo laikytis nuolat atnaujinamų rekomendacijų, kurias patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Rekomendacijos yra skelbiamos internetiniu adresu http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
 4. Jei Lietuvos Respublikoje yra taikomos karantino priemonės, kurios riboja asmenų judėjimą ir / arba veiklą, Savanoris privalo jų laikytis ir besąlygiškai vykdyti valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų nurodymus.
 5. Savanoris, vykdydamas Savanorišką veiklą, privalo taikyti šias apsaugos priemones:
  • kuo dažniau plauti rankas, laikytis rankų higienos – plauti jas 20–40 sekundžių su muilu ir vandeniu, vadovaujantis rankų plovimo rekomendacijomis. Neturint galimybės nusiplauti rankų, jas dezinfekuoti specialiais dezinfekuojančiais skysčiais – alkoholio turinčiomis priemonėmis (tirpalais, geliais, servetėlėmis ar kitomis priemonėmis).
  • naudoti vienkartines ar buitines daugkartinio naudojimo pirštines;
  • neliesti rankomis akių, burnos, nosies, veido;
  • bendravimo su aptarnaujamais gyventojais metu naudoti individualias apsaugos priemones (medicinines kaukes, pirštines);
  • laikytis saugaus kontakto (ne mažiau 2 metrų atstumu, ne ilgiau 15 minučių) su aptarnaujamais žmonėmis;
  • vengti kontakto, su aptarnaujamais gyventojais, kuriems pasireiškė ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai (kosulys, dusulys ir t. t.);
  • neiti į aptarnaujamų gyventojų patalpas. Maistą ar kitus gabenamus daiktus palikti jiems prie jų durų;
  • nevalgyti bendravimo su aptarnaujamais gyventojais metu;
  • vandenį gerti iš savo gertuvės ar buteliuko;
  • įrangą ir kitus dažnai liečiamus paviršius darbo metu ir po darbo valyti su buitiniais valikliais, plovikliais ar dezinfekcijos priemonėmis.

SAVANORIO PAREIGOS

Savanoris turi šias pareigas:

 1. laikytis su Savanoriškos veiklos organizatoriumi aptartos Savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos;
 2. dalyvauti pasirengimo Savanoriškai veiklai kursuose, jeigu tokių numato Veiklos organizatorius;
 3. nepažeisti Veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama Savanoriška veikla, teisėtų interesų. Dėl bet kokios neteisėtos Savanorio veiklos bus kreipiamąsi į teisėsaugos institucijas;
 4. sąžiningai atlikti Savanorišką veiklą;
 5. Savanoris patvirtina, kad jam yra žinomos rizikos ir galimos neigiamos pasekmės sveikatai, kiek tai yra susiję su rizika užsikrėsti ir susirgti COVID – 19 ir dėl to patirti laikiną arba nuolatinę žalą sveikatai ir darbingumui. Savanoriui taip pat yra žinoma, kad Veiklos organizatorius neprisiima jokios atsakomybės, jei Savanoris Savanoriškos veiklos metu susirgtų COVID – 19 ir dėl to laikinai arba nuolat netektų darbingumo ar patirtų kitą turtinę arba neturtinę žalą;
 6. Savanorio patvirtina, kad yra informuotas, jog anketoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi Savanoriškos veiklos organizavimo tikslu, veiklos organizatorius bei akcijos partneriai (detalus sąrašas pateikiamas https://stipruskartu.lt/) veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai bei turės prieigą prie Savanorio asmens duomenų. Savanoris patvirtina, kad turėjo galimybę susipažinti su privatumo politika kurioje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą bei duomenų subjekto teisių įgyvendinimą.
 7. Savanoris patvirtina, kad Savanoriškos veiklos organizavimo metu sukurta intelektinė medžiaga (nuotraukos, straipsniai, plakatai ir kt. kūriniai) bus laikoma bendra Savanorio ir Savanoriškos veiklos organizatorių bei partnerių nuosavybe ir jai bus taikomos bendros nuosavybės teisės. Įsitikinus, kad nėra pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės, Bendros nuosavybės pagrindu sukurtą medžiagą galima viešinti be atskiro Savanorio leidimo. Jeigu Savanoris nenurodo kitaip, jis sutinka, kad ši medžiaga gali būti naudojama Savanoriškos akcijos organizatorių ir partnerių vardu, atskirai nenurodant jo autorystės. Jeigu Savanoris pageidauja, kad būtų nurodyta jo autorystė, jis apie tai turi raštu (el. paštu mes@stipruskartu.lt) informuoti savanoriškos veiklos organizatorių prieš publikuojant jo sukurtą medžiagą.
 8. Savanoris patvirtina, jog yra informuotas, kad Savanoriška veikla yra neatlygintina.
 9. Savanoris patvirtina, kad savanorio registracijos formoje naudoja tikrus savo asmens duomenis, bei, kad Veiklos organizatorius ir akcijos partneriai turi teisę įsitikinti savanorio tapatybės tikrumu, pvz. patikrindami asmens dokumentą gyvai ar naudodami išmaniasias tapatybės patikrinimo priemones (pvz. mobilias programėles). Savanoris yra informuotas, kad netikrų ar kito asmens duomenų naudojimas gali užtraukti atsakomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Susipažinau. Pažadu laikytis.